Viziunea lui Troțki

Viziunea lui Dmitri Troțki. Linkuri accesibilitate

Tipăreşte pagina Recomandă articolul Luna trecută, s-au împlinit aproape trei sferturi de secol de la moartea uneia dintre cele mai complexe şi intrigante figuri politice ale secolului al XX-lea. Născut într-o familie relativ înstărită de fermieri din sudul Ucrainei înTroţki a fost atras ,încă din tinereţe, de mişcarea revoluţionară rusă, sesizînd de timpuriu enormele inegalităţi socio-economice şi cenzura apăsătoare caracteristice Imperiului Ţarist.

Exilat politic în Siberia, Troţki reuşeşte să ajungă în Europa, unde se va face remarcat la întrunirile social-de — mocraţilor ruşi şi nu numai ca un excelent orator, dar şi ca un profund şi coerent teoretician.

Nici măcar discursurile lui Lenin nu se puteau compara cu forţa, elocvenţa şi capacitatea motivaţională pe care Troţki reuşea să le trasmită auditoriului. Mulţi îl considerau Viziunea lui Troțki de necontestat al social-democraţiei ruse.

Disputa Troţki-Lenin a anticipat fragmentarea social-democraţiei ruse, înîntre bolşevici şi menşevici.

hiperopia miopiei structurii ochilor

Dihotomia a fost creată de nimeni altul decît Lenin, avîndu-şi originile în accepţiunea diferită pe care acesta, respectiv viitorul lider menşevic Dan Martov o acordau calităţii de membru de partid.

Opinia lui Lenin prevalînd la un moment dat, acesta şi-a intitulat facţiunea bolşevici majoritarioponenţii fiind desemnaţi automat drept menşevici minoritari. Menşevicii erau, într-adevăr, moderaţi politic şi ideologic în raport cu bolşevicii, dar încadrarea lor ca social-democraţi de factură europeană este, pînă la urmă, eronată, susţine André Liebch. Mai importantă este poziţia adoptată de către Troţki în cadrul disputei.

Marginalizarea lui Troţki

Pe scurt, acesta a condamnat divergenţa, artificială în opinia lui, ca o îndepărtare a marxismului de la problemele reale, empirice. În loc să asiste muncitorimea în eforturile ei de emancipare socială, intelectualii nu fac decît să o dezorienteze.

din care vederea s-a deteriorat

Ceea ce s-a şi dovedit a fi adevărat, în cele din urmă. Radicalizarea lui Troţki nu s-a produs decît înpe fondul colapsului ţarismului şi al revoluţiei din februariecînd un guvern provizoriu condus de Alexandr Kerenski a reuşit să acapareze puterea.

Este momentul în care Troţki se apropie progresiv de bolşevism, renunţînd însă, aşa cum observase social-democratul german Karl Kautsky, la principiile socialiste. Filtrînd idealul prin prisma Viziunea lui Troțki, Troţki pune politica pe primul plan, o politică ce va desfigura atît de mult bolşevismul încît rădăcinile socialiste ale acestuia vor deveni, practic, de nerecunoscut.

Termenul este uneori folosit în mod inexact ca să denumească diferite curente politice care se pretind în tradiția marxistă și care se opun atât stalinismului cât și capitalismului.

Începe să se contureze tot mai pregnant diferenţa dintre social-democraţia şi marxismul de factură europeană — care insistă asupra dimensiunii sociale a mişcării de emancipare, accentuînd caracterul progresist şi democratic al acesteia — şi bolşevism, o mişcare în primul rînd politică, dar şi ideologică, bazată pe tehnici dictatoriale moştenite de la nihiliştii ruşi din secolul al XIX-leaînchisă, susceptibilă, duplicitară şi, în cele din urmă, antiprogresistă şi antiemancipatoare.

Bolşevismul poate Viziunea lui Troțki înţeles în termeni marxişti ca un fenomen ideologic, deoarece revoluţia lui Marx este una socială şi radical democratică, abolind diferenţele de clasă, în timp ce revoluţia bolşevică este una politică, condusă de un partid ce se substituie proletariatului şi care, în timp, îşi creează propria clasă birocraţiacare caută să îşi impună viziunea asupra societăţii, viziune pe care o consideră universală, dar care nu reflectă decît interesele particulare, de clasă ale birocraţiei.

Astfel, structura economico-socială nu este reflectată adecvat la nivelul suprastructurii politico-ideologice sovietice, fapt care se traduce, în termeni marxişti, prin ideologie.

Marginalizarea lui Troţki Troţki a fost indispensabil succesului revoluţiei bolşevice. Acesta din urmă se remarcase la rîndul său, cu mult înainte de revoluţie, ca un bun organizator al bolşevicilor, mai ales prin campaniile reuşite de finanţare a mişcării, care includeau, printre altele, jefuirea băncilor, deraierea trenurilor şi alte activităţi de acest gen. Lenin Viziunea lui Troțki sesizat prăpastia Viziunea lui Troțki mai adîncă ce îi separa pe aghiotanţii săi şi a încercat să îi împace.

care este punctul de vedere al albinilor

În celebrul său testament, Lenin a afirmat că Stalin este mult prea brutal şi nemanierat pentru a i se încredinţa conducerea partidului. Troţki ar fi fost candidatul iniţial la această poziţie, cu menţiunea că aroganţa şi suficienţa acestuia s-ar putea dovedi nişte impedimente.

Luciditate, cinism si comunism: Kolakowski, Zizek si Trotki

Temerile lui Lenin se vor adeveri: Stalin va prelua conducerea partidului, în timp ce Troţki va fi gradual marginalizat. Vremea idealiştilor şi a efervescenţei revoluţionare trecuse. Venise timpul birocraţilor, reprezentaţi cu brio de către Stalin, şi pentru care dinamismul şi febrilitatea tipice lui Troţki reprezentau o ameninţare.

  • Este posibilă restabilirea vederii cu antrenamentul
  • De ce îi iubește Putin pe albgardiști?
  • Caragiale in viziunea lui Trotki si clasa politica romaneasca - Foaie Națională
  • Joi, 20 augustActualitate Opinii Vladimir Tismaneanu Foto: Arhiva personala În urma cu 75 de ani, pe 21 august, la Coyoacán, in Ciudad de Mexico, agentul NKVD Ramón Mercader, infiltrat sub numele Jacques Mornard, izbea cu o toporișcă în creștetul celui care lucra intens la o biografie a lui Stalin, fondatorul Internaționalei a IV-a, organizația globală care se pretindea singura cu adevărat fidelă moștenirii lui Lenin.
  • - До следующей встречи, -- что.

Revoluţia bolşevică fusese percepută chiar de liderii ei ca o anomalie în absenţa izbucnirii revoluţiei în statele dezvoltate economic, în special Germania. Stalin a fost unul dintre puţinii bolşevici care şi-au dat seama că revoluţia din octombrie trebuie continuată şi consolidată din interior; aşteptarea unor revoluţii complementare în Europa nu era altceva decît un miraj ce se putea dovedi, în cele din urmă, fatal.

Sintagma a preluat-o de la Marx, dar sensul pe care i l-a atribuit era relativ nou. Astfel democraţia nu este un Viziunea lui Troțki care rămîne autosuficient timp de decenii, ci numai un preludiu direct al revoluţiei socialiste.

Fiecare este legată Viziunea lui Troțki cealaltă printr-o conexiune de nezdruncinat. Triburile primitive americane care utilizau arcul au trecut direct la puşcă odată ce aceasta a fost introdusă de coloniştii europeni, în absenţa oricărei etape intermediare; la fel trebuie procedat, susţinea Troţki, şi în cazul revoluţiilor care aveau loc în statele subdezvoltate.

Account Options

Fiecare fază de transformare porneşte direct din cea precedentă. Acest proces are cu necesitate un caracter politic, adică se dezvoltă prin coliziuni între variate grupuri din cadrul societăţii care este în transformare […]. Permanenţa procesului revoluţionar intern trebuie racordată la procesele revoluţionare internaţionale: doar aşa ajungem la imaginea completă a revoluţiei permanente. Bineînţeles că revoluţia permanentă era nocivă pentru procesul de stabilizare politică şi de reconstrucţie economică a Uniunii Sovietice în viziunea lui Stalin.

Bolşevism cu faţă umană?

Acesta a reuşit, cu ajutorul unui aparat de partid tot mai numeros, să îi înlăture din funcţii pe adepţii lui Troţki şi, în final, pe Troţki însuşi. Înacesta este trimis în exil intern în Kazahstan. Urmează apoi Turcia şi, după un lung periplu, Mexicul. Pentru a revitaliza proiectul revoluţionar iniţial, Troţki le cerea cetăţenilor sovietici o nouă revoluţie, care ar fi măturat de la putere birocraţia şi pe Stalin împreună cu ea, dar nu ar fi produs înlăturarea regimului în ansamblu, o creaţie în mare măsură şi a sa.

Nu ştiu pînă la ce punct înţelegea sau trecea cu vederea propria contribuţie substanţială la instaurarea regimului sovietic; Troţki a prezis, însă, aproape profetic, sfîrşitul revoluţiei bolşevice şi reîntoarcerea la un regim de factură reacţionară în cazul în care evoluţia comunismului sovietic şi-ar fi urmat pînă la capăt cursul stalinist.

Pentru Troțki, principiile kantiene despre natura sacră a vieții umane nu erau decât un jalnic verbiaj demagogic-preoțesc. Criticii Revoluției Bolșevice, între care social-democratul Karl Kautsky, erau stigmatizați, în spiritul manicheismului leninist, drept mizerabili renegați. Troțki recurgea cu arogantă fervoare, fără urmă de reticență ori de auto-îndoială, la glorificarea delirantă a violenței.

Pedant, elegant, îngrijit, extrem de manierat şi de iritabil nu suporta înjurăturile, fumul de ţigară şi, în general, bădărăniaTroţki nu excela în atragerea de simpatizanţi. Tocmai de aceea i-a fost lui Stalin destul de uşor să îl înlăture, făcînd uz de Viziunea lui Troțki şi declaraţii din perioada prebolşevică, antileninistă a lui Troţki şi omiţînd orice aluzie la faptul că Lenin îl desemnase pe Troţki, nu pe el, ca succesor.

Stalin la eliminat pe Troţki nu numai din politică, ci şi din istorie: lucrările de istorie a partidului bolşevic şi a Uniunii Sovietice l-au omis cu de — săvîrşire. În rarele ocazii cînd numele lui Troţki apărea în presa propagandistică sovietică, era asociat cu inamicii cei mai importanţi şi cei mai detestaţi pe care regimul îi identifica la un moment dat.

Convertit la revoluţionarism teoretic şi practic, a îmbrăţişat apoi credinţa bolşevică, a devenit unul dintre stîlpii sistemului sovietic, a fost creatorul Armatei Roşii, a intrat apoi în conflict cu Stalin, care se autoproclamase şi se făcuse totodată acceptat ca gardian al ortodoxiei comuniste, sfîrşind prin a fi asasinat în exil din ordinul acestuia.

Nu a fost cazul. Pe de altă parte, lui Troţki nu îi lipseau deloc şarmul sau simţul umorului. În timpul unui discurs din perioada sa de dizgraţie, un activist stalinist a stins, pur şi simplu, lumina în sală.

Carmen Tănase: Mulți își ascund lașitatea în spatele pseudo-grijii pentru copiii lor

Troţki a replicat magistral că pentru Lenin comunismul însemna soviete numele diagnosticelor de vedere electrificare; Stalin distrusese deja sovietele, iar acum trecuse la electricitate. Bolşevism cu faţă umană? În ce măsură a fost Troţki un intelectual critic autentic şi în ce măsură s-a dovedit a fi un politician dogmatic, adept al dublelor standarde? Nu vom putea răspunde niciodată cu exactitate.

Sabia generalului Denikin. De ce îi iubește Putin pe albgardiști?

Cert este faptul că latura sa bolşevică a înlocuit-o treptat pe cea marxistă, în sensul de auto critică şi reflexivă: a ajuns să considere că moralitatea trebuie subsumată integral principiilor revoluţionare şi că nimeni nu poate avea dreptate împotriva partidului, unicul şi infailibilul vehicul al revoluţiei mondiale. Este posibil ca Troţki Viziunea lui Troțki fi utilizat aceste idei doar ca artificii retorice în încercarea de a nu fi eliminat integral din politica sovietică, dar este mult mai probabil faptul că, realmente, credea în ele.

Supravieţuirea regimului era dată tocmai de duritatea şi inflexibilitatea ideologică şi practică de care dădea dovadă; în absenţa acestor caracteristici, aşa cum Mihail Gorbaciov se va convinge mulţi ani mai tîrziu, Uniunea Sovietică nu putea avea un viitor. Troţki şi-a început cariera ca un idealist disciplinat marxist, a nu se confunda cu bolşevismula ajuns un bolşevic renumit prin intransigenţa de care a dat dovadă în timpul Războiului Civil nu a ezitat să execute soldaţi ai Armatei Roşii care nu îndepliniseră ordinele şi a fost printre primii care au solicitat înecarea în sînge a revoltei marinarilor de la Kronstadt, dinsătui de abuzurile şi privaţiunile impuse de bolşevici şi a sfîrşit asasinat de un agent al lui Stalin, înca un idealist dezamăgit, dar totuşi pe baricade.

Întotdeauna pe baricade.

Caragiale in viziunea lui Trotki si clasa politica romaneasca

Cine a fost Leon Troţki? Ştiu să răspund la întrebare chiar mai puţin decît atunci cînd am început redactarea prezentului eseu. Susține jurnalismul cultural!

subiecte