Viziune ultimul rând

Misiune, viziune, valori : Isotech

Valorile care definesc viziunea Facultăţii de Marketing sunt următoarele: Prioritate pentru comunitate: Satisfacţia fiecărui membru al comunităţii noastre academice primează.

viziune ultimul rând

Atunci când fiecare student, cadru didactic sau membru al personalului administrativ va fi mulţumit de prezentul său profesional şi va privi cu optimism perspectivele sale, viziune ultimul rând avea o comunitate academică unită, motivată şi implicată, o facultate solidă şi o universitate puternică. Construim, nu demolăm: Facultatea de Marketing moşteneşte o istorie cu multe nume mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un portofoliu de programe de studii diversificat şi recunoaştere naţională.

viziune ultimul rând

Avem obligaţia să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltăm sustenabil ceea ce oferim, în raport cu aşteptările pieţei muncii şi ţinând cont de resursele de care dispunem.

Cooperare şi parteneriat: Dezvoltarea facultăţii noastre se bazează pe cooperarea strânsă cu Departamentul de Marketing, cu celelalte departamente şi facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice, parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, cu entităţi din mediul de afaceri privat, instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale.

viziune ultimul rând

Deschidere şi dialog: Atitudinea deschisă şi dorinţa de a dialoga onest şi constructiv reprezintă suportul relaţiilor de cooperare şi parteneriat ale facultăţii noastre: orice iniţiativă sustenabilă, care este în beneficiul membrilor comunităţii noastre academice, al facultăţii şi al universităţii noastre este binevenită şi ne vom implica în concretizarea acesteia.

Avem obligaţia de a le cunoaşte, a le respecta şi a le aplica, dar, în egală măsură, suntem îndreptăţiţi să iniţiem şi să participăm activ la schimbarea acestora, în conformitate cu interesele comunităţii academice din facultatea şi din universitatea noastră.

Dând atenţie fiecărui membru al comunităţii academice, apoi facultăţii şi, nu în ultimul rând, universităţii noastre, prin cooperare şi parteneriat, cu toată deschiderea necesară, prin dialogul cu partenerii interesaţi viziune ultimul rând respectând legea, vom reuşi să construim, în loc să demolăm.

viziune ultimul rând

Textele și imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.

subiecte