Unitatea punctelor de vedere.

unitatea punctelor de vedere

În acest sens, acestea ar trebui să faciliteze mobilitatea transnațională a lucrătorilor și a celor care învață și să contribuie la respectarea cerințelor cererii și ofertei pe piața europeană a muncii.

vederea ochiului stâng se deteriorează

Participarea tuturor viziunea vindeca învățarea de-a lungul vieții nelimitată, precum și transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor învățării dobândite de o persoană în unitatea punctelor de vedere formale, non-formale și informale ar trebui în consecință promovate și îmbunătățite la nivel comunitar.

Prin impactul lor transsectorial acestea promovează nu numai competitivitatea economiei europene și acoperirea necesităților pieței muncii, ci și coeziunea socială, egalitatea, participarea și implicarea cetățenilor. Acest aspect va îmbunătăți modul în care sunt înțelese în general rezultatele învățării cetățenilor, transparența acestora, mobilitatea transnațională și transferabilitatea lor între statele membre și, dacă este cazul, în interiorul acestora, într-un spațiu al învățării de-a lungul vieții nelimitate, precum și mobilitatea și transferabilitatea calificărilor la nivel național între diversele sectoare ale economiei și în interiorul pieței muncii; de asemenea, acest sistem va contribui la dezvoltarea și extinderea cooperării europene în domeniul educației și formării.

viziune 0 75 ceea ce înseamnă

Mai mult, sistemul trebuie să fie confirmat de principiile comune pentru asigurarea calității prezentate în Concluziile Consiliului din 28 mai privind asigurarea calității în educație și formare profesională și în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie [privind stabilirea Cadrului european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională] 7.

Prin urmare, prezenta recomandare contribuie la obiectivele mai generale de promovare a învățării de-a lungul vieții și de creștere a ocupării, a deschiderii față de mobilitate și a includerii sociale a lucrătorilor și a celor care învață. Aceasta facilitează mai ales dezvoltarea unor trasee de învățare flexibile și individualizate și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin învățarea non-formală și informală.

ridicare grea și miopie

În timp ce principalul obiectiv al CEC este de a îmbunătăți transparența, comparabilitatea și portabilitatea calificărilor obținute, scopul SECEFP este să faciliteze transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor învățării indivizilor pentru obținerea unei calificări. Mai mult, SECEFP nu implică pentru cetățeni niciun drept nou de obținere automată a recunoașterii rezultatelor învățării sau a punctelor de credit.

Testul ocular al lui Dybenko

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie Pentru Parlamentul European.

subiecte