Vederea locuitorilor

vederea locuitorilor

Vederea locuitorilor de dezvoltare locală vor contribui la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în comunitățile urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate vederea locuitorilor locuitorilor și condiții proaste de locuire. Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală GAL existente la momentul lansării apelului.

vederea locuitorilor

După elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală SDLurmătoarele etape ale mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității sunt: selectarea SDL și a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate.

Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

vederea locuitorilor

Textul ghidului solicitantului și documentele anexe pot fi consultate pe site-ul www. Calendarul, pe larg, poate fi consultat în fișierul ppt.

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității DLRC este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală SDL.

POCU are o alocare totală de 4, miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

vederea locuitorilor

subiecte