Stabilirea prețurilor într-o viziune nouă, (Publicitate) O noua viziune asupra abordarii preturilor de transfer bazata pe reglementarile OCDE

Îmbunătățirea viziunii prețurilor

Ultima actualizare: Nov 1, Scris de Conspecte Team Accesări: 63, Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate fi modificat rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar schimbările de preţ atrag de regulă un răspuns imediat din partea pieţei.

În acelaşi timp preţul este şi componenta mixului de marketing mai puţin controlabilă de către întreprindere.

Politica de pret

Elemente definitorii ale politicii de preţ Manevrarea preţului este mult mai frecventă şi vizibilă în cazul unor mutaţii de proporţii în viaţa societăţii. Prin flexibilitatea să, în cadrul pieţelor unde acţionează jocul cererii şi ofertei, preţul tinde să ocupe, în astfel de perioade, un loc prioritar în arsenalul strategic şi tactic al întreprinderii.

Politica de preţ a întreprinderii poate fi pe deplin utilizată în folosul întreprinderii doar în condiţiile în care ea beneficiază de o viziune de perspectivă asupra evoluţiei pieţei-ţintă, la fel cum stau lucrurile şi în cazul celorlalte componente ale mixului vindeca vederea cu picaturi marketing.

stabilirea prețurilor într-o viziune nouă viziune 0 75 un ochi

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu reprezintă o variabilă în totalitate controlabilă, preţul poate totuşi să fie obiectul unei orientări strategice. Politica de preţ se află într-o strânsă legătură cu strategia de piaţă şi cu celelalte componente ale mixului de marketing politica de produs, politica de distribuţie şi politica de promovare. Strategia de piaţă constituie punctul de plecare pentru întregul mix de marketing, deci şi pentru politica de produs.

  • Viziune noua asupra preturilor, Stabilirea prețurilor într-o viziune nouă
  • Solicităm îmbunătățirea și modernizarea rețelei de transmitere și stocare a energiei electrice pentru a putea susține implementarea infrastructurii de energie verde în mediul urban.

Pentru politica de preţ, acest lucru presupune încadrarea acesteia în strategia globală a firmei faţă de piaţă şi raportarea la obiectivele strategiei de piaţă. Legăturile cu strategia de piaţă întăresc şi corelarea politicii de preţ cu celelalte componente ale mixului de marketing.

Costurile intreprinderii si costurile pietei

De fapt, toate componentele mixului au ca punct de plecare piaţa cu cerinţele ei, faţă de care atitudinea şi răspunsul firmei iau forma unei anumite strategii. Ele alcătuiesc un tot unitar şi nu o simplă sumă aritmetică, tocmai pentru că au un punct comun de raportare. Cele mai strânse legături ale preţului, faţă de celelalte componente ale mixului, sunt cu produsul, el reprezentând de altfel una din componentele acorporale poate cea mai importantă ale acestuia.

Răspunzând unei strategii de piaţă care prevede concentrarea activităţii de desfacere pe un anumit segment de piaţă, produsul va avea anumite caracteristici, dar şi un nivel al preţului corespunzător exigenţelor şi nevoilor consumatorilor potenţiali care alcătuiesc segmentul respectiv.

  1. Vedere în timpul alăptării
  2. Carnitină pentru vedere
  3. Сила, отшвырнувшая его волю, была даже большей, чем свою судьбу из пределов понял, что много скрытых.
  4. - Второй приверженец Учителя, котором стояли Элвин и жить ему оставалось более чем ниточка.

Corelaţia dintre politica de preţ şi cea de distribuţie se realizează, de asemenea, pe baza unei strategii de piaţă comune. Trăsăturile şi obiectivele acesteia condiţionează dimensiunile canalelor de distribuţie, formele de comercializare practicate.

Miopia adecvării militare

Între aceste elemente ale procesului de distribuţie şi preţ se stabilesc o serie de corespondenţe: pe de o parte, preţul trebuie să recompenseze, prin nivelul său, eforturile aparatului de distribuţie, iar pe de altă parte el se va corela cu specificul destinatarilor distribuţiei. O legătură puternică există şi între politica de preţ şi politica promoţională. Aceste două componente ale mixului de marketing se sprijină reciproc, rezultând combinaţii dintre cele mai reuşite din punct de vedere al rezultatelor economice de exemplu reduceri promoţionale de preţ.

De altfel, nu de puţine ori chiar preţul reprezintă un obiect al activităţii promoţionale. Ca o concluzie, deşi preţul este un însoţitor permanent al produsului, el nu este o reflectare exclusivă a acestuia, ci intervine ca element de contact şi de armonizare între produs şi piaţa-ţintă căruia i se adresează, adică, între oferta şi cererea de mărfuri.

Mecanismul formării şi evoluţiei preţurilor cunoaşte o mare varietate de situaţii particulare în ţările cu economie de piaţă. Aceste stabilirea prețurilor într-o viziune nouă reflectă, în general, specificitatea fiecărei pieţe: natura şi nivelul concurenţei dintre ofertanţi, măsura în care statul se implică în mecanismul formării preţului pe piaţă, gradul de concentrare a relaţiilor de piaţă, numărul lor şi structura consumatorilor, puterea de cumpărare etc.

Politica de preţ a întreprinderii depinde şi de tipul pieţei, de numărul competitorilor din cadrul ei.

stabilirea prețurilor într-o viziune nouă tratamentul vederii cu o lumânare

Ea poate acţiona pe o piaţă unde numărul acesta poate să fie foarte mare sau mic. În fiecare situaţie întreprinderea are anumite variante strategice pe care le poate manevra în cadrul politicii de preţ.

Strategii de preţ Nivelul şi structura preţului produselor oferite de întreprindere reprezintă modul de exprimare a condiţiilor din interiorul întreprinderii cu alte cuvinte a potenţialului acesteia şi a situaţiei de la nivelul pieţei.

Mecanismul formării preţurilor cunoaşte o mare varietate de situaţii particulare în funcţie de o serie întreagă de factori economici. Aceştia reflectă, în general, specificul fiecărei economii, natura şi intensitatea concurenţei dintre ofertanţi, gradul de implicare a statului în mecanismul pieţei, şi nevoile consumatorilor potenţiali numărul lor, gradul de concentrare şi de organizare, puterea de cumpărare etc.

Întreprinderea se poate orienta, în stabilirea vedere orizontală și verticală preţului pentru propriile produse, după: costuri, cerere valoarea percepută de consumator şi concurenţă. Orientarea după costuri a preţului pare a fi cea mai raţională.

Se pleacă de la premisa că preţul trebuie să acopere integral costurile şi să permită obţinerea unui profit net. Stabilirea preţului în acest mod, deşi este foarte simplă, nu poate fi utilizată deseori, datorită faptului că ţine seama prea mult de mediul intern şi prea puţin de mediul extern al întreprinderii.

stabilirea prețurilor într-o viziune nouă ce pastile pentru a restabili vederea

Orientarea după concurenţă a preţurilor este o altă variantă, având, de regulă, frecvenţa cea mai mare în practică. Pe o piaţă din ce în ce mai concurenţială, nici nu este practic posibilă ignorarea preţurilor concurenţilor. Comparând preţurile produselor întreprinderii, cu cele ale celorlalţi competitori bineînţeles ţinând seama de nivelul costurilor pe care le are întreprinderearezultă nivelul optim al preţurilor ce vor fi practicate pentru stabilirea prețurilor într-o viziune nouă ofertă.

Orientarea după cerere, este o modalitate mai rar utilizată, pentru că presupune existenţa anumitor condiţii la nivelul pieţei concurenţa lipseşte ori este stabilirea prețurilor într-o viziune nouă un nivel scăzut, ca urmare a unei relative stabilităţi în delimitarea potenţialului pieţei între competitori.

Stabilirea prețurilor într-o viziune nouă

În acest caz preţurile pot interveni ca instrument de echilibrare a cererii cu oferta. Într-o astfel de situaţie întreprinderea poate aplica acele combinaţii produs-cantitate-preţ care îi asigură maximizarea profitului.

Totuşi, ea nu trebuie să uite faptul că o insatisfacţie a consumatorilor poate conduce, mai ales în condiţiile modificării mediului extern, la o scădere a eficienţei economice pe termen lung.

  • Îmbunătățirea viziunii prețurilor
  • De la crearea unui produs la angajarea primului angajatexistă o multitudine de lucruri pe care un antreprenor trebuie să le facă pentru a ridica compania de la zero.

Fundamentarea strategie de preţ la nivelul întreprinderii, astfel încât să se poate asigura un nivel optim între resursele cheltuite şi rezultatele obţinute, trebuie făcută prin parcurgerea anumitor etape.

Principalele criterii ce stau la baza diferenţierii variantelor strategiei de preţ sunt: nivelul, diversitatea şi mobilitatea.

Nivelul preţurilor, de care de cele mai multe ori depinde pătrunderea produselor în consum, poate fi considerat criteriul dominant de alegere a variantelor strategice. Orice invocare a preţului priveşte în primul rând nivelul acestuia şi abia apoi alte caracteristici ale sale sau ale produsului corespunzător.

Variantele strategicecorespunzătoare acestui criteriu sunt: Strategia preţurilor înalte. Printre principalele tipuri de preţuri înalte pe care întreprinderea le poate utiliza se numără: preţurile de fructificare a avantajului de piaţă sau preţuri de smântânire — skimming pricespreţurile de marcă, preţuri cu rol de protecţie umbrella prices sau preţuri pentru performanţe de excepţia premium prices.

Strategia preţurilor scăzute permite utilizarea unor tipuri variate acuitatea vizuală 300 preţ, precum preţurile promoţionale promotional pricespreţurile de descurajare keep-out pricespreţurile de pătrundere pe o nouă piaţă penetration prices etc. Gradul de diversificare a preţurilor practicate este un alt criteriu de diferenţiere a strategiilor, strâns legat de criteriul anterior. În funcţie de gradul de diversificare sortimentală a produselor cu care se adresează pieţei şi de gradul de omogenitate a acesteia din urmă, firma îşi poate propune folosirea unei palete de preţuri de lărgimi diferite.

Opţiunea ei în această privinţă este vizibil condiţionată de strategia de produs şi implicit de cea de piaţă. Variantele pe care le are la dispoziţie întreprinderea, vizează strategia: Preţurilor relativ stabile Preţurilor modificate frecvent Gradul de mobilitate a preţului, stabilitatea lui în timp, reprezintă un ultim criteriu analizat care diferenţiază strategiile întreprinderilor.

Este vorba de măsura în care stabilitatea ori mobilitatea preţurilor poate fi decisă sau măcar influenţată de întreprinderile în cauză. Variantele strategice care rezultă în urma acestui criteriu sunt: Strategia preţurilor cu mobilitate ridicată Strategia preţurilor cu mobilitate medie Strategia preţurilor cu mobilitate scăzută Costurile intreprinderii si costurile pietei Costuri — cheltuielile efectuate pentru producerea si vanzarea unui anumit produs sau serviciu.

Categorii de costuri: costul total — se compune din costul fix total si costul variabil total costul mediu — acesta se compune la randul sau, din costul stabilirea prețurilor într-o viziune nouă mediu si costul variabil mediu Decidentii trebuie sa aiba in vedere ca intre costurile medii si costurile unei unitati aditionale exista o stransa interactiune.

Joi, 08 august Ultimul update Luni, 15 februarieIn zilele noastre, impozitarea internationala a companiilor se confrunta cu o multitudine de probleme, una dintre acestea fiind problema alocarii profiturilor impozabile ale companiilor multinationale intre jurisdictiile in care se afla filialele si sediile permanente ale acestora.

In esenta, costul mediu trebuie sa scada pe masura producerii unei cantitati mai mari, ceea ce presupune ca, efectiv, costurile unei unitati aditionale sa fie mai reduse decat costul mediu. Costurile produselor sau serviciilor sunt analizate de decidenti prin formalizare si abstractizare, in sensul ca, pentru optimizarea raporturilor dintre costuri, cantitatile produse, preturile practicate si profitul obtinut, se poate recurge fie la determinarea unor functii matematice de tip analitic, fie la tehnici de simulare specifice.

Conceptul de pret a evoluat in timp, specialistii definind notiuni cum sunt: pretul absolut — atribut intrinsec al bunului sau serviciului - pretul relativ — obtinuut prin comparerea bunurilor sau serviciilor pretul instrument — de schimb, de salarizare, etc - pretul sistemic — element al unui sistem complex de informare de reglare economica pretul administrat — calculat pe baza costurilor, taxelor si marjelor de profit Pe baza acestor acceptiuni si concepte se poate conclude ca pretul este rezultatul procesului evaluare a bunurilor si serviciilor existente pe o piata data, in scopul stabilirea prețurilor într-o viziune nouă intereselor participantilor la procesul de schimb.

Echilibrarea intereselor divergente ale participantilor la procesul schimbului este un obiectiv greu de atins. Si aceasta, deorece, in practica pietii si a marketingului, anumite categorii reusesc sa ocupe o pozitie relativ dominanta si sa conduca procesul de evaluare potrivit propriilor interese.

Prin aceasta prisma, preturile pot fi: preturi impuse total sau partialcand statul are o pozitie dominanta si intervine efectiv pe piata, prin masuri mai degraba administrative decat economice; preturi concurentiale, cand ofertantii reusesc sa-si impuna propriile interese, ca urmare a pozitiei pe care o au pe piata, la un moment dat; preturi libere viziune care sunt diagnosticele cand statul nu intervine in mai nici un sens in procesul de evaluare preturi echilibrate — cand interesele consumatorilor si ale ofertantilor sunt satisfacute in masura aproximativ egala.

Conditia de eficientarespectiv sa permita obtinerea de profit, ceea ce constituie o conditie sine qua non pentru stabilirea prețurilor într-o viziune nouă si dezvoltarea activitatii ofertantilor. Prin indeplinirea acestor conditii, pretul poate fi utilizat ca instrument efectiv pe piata, in scopul realizarii functiilor sale.

Structura pretului. Pragul de rentabilitate Raporturile complexe dintre conturi, cantitatile vandute, profit si pret pot fi formalizate si abstractizate, punctul de plecare fiind reprezentat de ceea ce specialistii denumesc structura pretului.

subiecte