Deficiență vizuală cu boală renală

Gradele de handicap și ce boli se încadrează în ele

Funcții mentale Încadrarea în grade de handicap a persoanelor cu afectare a funcțiilor mentale: Handicap ușor: întârziere mentală ușoară nivel IQ cuprins între 50 și 70 ; bolnavul prezintă capacitate de a comunica oral și scris, dar prezintă deficiență vizuală cu boală renală întârziere de evoluție școlară, prezentă numai în cazul solicitării.

Handicap mediu: întârziere mentală ușoară, însoțită de o deficiență fizică, senzorială, de tulburări comportamentale sau de epilepsie nivel IQ cuprins între 50 și 55 ; bolnavul poate realiza cu dificultate operațiile elementare, poate învăța să scrise și să pronunțe cuvinte scurte, prezintă deprinderi elementare de autoservire, se adaptează la activitățile cotidiene, are capacități de autoprotecție și poate fi integrat în societate pentru desfășurarea muncilor în condiții protejate.

Handicap accentuat: întârziere mentală accentuată nivel IQ cuprins între 35 și 40 ; capacitatea de adaptare a bolnavului la activitățile noi este limitată, ritmul de dezvoltare este lent, iar capacitatea de perfecționare a acestuia este plafonată. Bolnavul este capabil să realizeze sarcini sub supraveghere, însă are nevoie de anumite servicii speciale pentru a se adapta la viața de familie.

Handicap grav: întârziere mentală profundă nivel IQ cuprins între 20 și 25 ; bolnavul prezintă dezvoltare senzitivo-motorie minimă, răspunde doar la anumite comenzi simple îndelung executate și nu este capabil de autocontrol și de autoconducție. În aceste grade de handicap pot fi set oftalmic bolnavii diagnosticați curetard mental sau întârziere mentală, în funcție de severitatea acestor boli. Încadrarea persoanelor cu autism în gradele de handicap: Handicap ușor: bolnavul prezintă afectare calitativă ușoară a capacităților de socializare, afectare calitativă a limbajului expresiv și afectare calitativă a abilităților de autoîntreținere.

Boli cronice de metabolism de exemplu: diabet zaharat juvenil sever, cu complicaţii; degenerescenţa hepato-lenticulară Wilson Boli endocrine de exemplu: insuficienţă hipofizară accentuată sau severă, cu tulburări grave de nutriţie; nanismul hipofizar ajuns la maturitate, cu talie sub 1,29 m; insuficienţă corticosuprarenală cu rezerve hormonale labile, sub tratament sau operată uni-bilateral, până la echilibrare, şi insuficienţa CSR cronică decompensată, rezistenţă la tratament; insuficienţă gonadică cu tulburări psihice; diabetul insipid rezistent la tratament; mixedemul congenital fără răspuns la tratamentul substitutiv 3. Persoane cu handicap auditiv, care prezintă deficienţe accentuate cu dificultăţi majore de comunicare, eventual într-un context neurologic Afecţiuni auditive: - hipoacuzie congenitală sau dobândită precoce, cu demutizare slabă sau nulă, cu tulburări grave de comunicare surdomutitate ; Handicap auditiv accentuat - tulburări de auz bilaterale dobândite precoce în copilărie-adolescenţăcu pierdere peste 70 db, calculată pe audiogramă, ce se protezează greu, asociate cu tulburări psihice şi de limbaj 4. Persoane cu handicap mental, psihic prin nedezvoltare sau regresie ori cu deficienţe psihice prin boli neuropsihice de intensitate accentuată şi gravă, care necesită măsuri speciale de protecţie Afecţiuni psihice: - întârzierea mentală oligofrenia cu QI precizat obligatoriu: Handicap accentuat sau grav în funcţie de intensitatea tulburărilor neuropsihice, de necesitatea de supraveghere şi de capacitatea de autoconducţie a întârziere mentală uşoară cu Deficiență vizuală cu boală renală la 70, dacă este asociată cu altă deficienţă senzorială, epilepsie, tulburări comportamentale, autism ; intensitatea deficienţei asociate determină includerea în categoria de persoană cu handicap este obligatorie investigarea socială pentru obiectivarea tulburărilor neuropsihice ; b retardare mentală moderată oligofrenie gradul II - imbecilitateQI la Pot vorbi sau învăţa să comunice în anii preşcolari, cu supraveghere moderată. Sunt incapabile să progreseze dincolo de nivelul clasei a II-a, pot avea grijă de ele însele, pot fi capabile să contribuie la propria întreţinere prin efectuarea unor munci necalificate sau semicalificate, sub supraveghere strictă în ateliere protejate.

Handicap mediu: pe lângă bolnavul prezintă o afectare calitativă a interacțiunilor sociale, o afectare calitativă și cantitativă a limbajului expresiv și o afectare calitativă și cantitativă a abilităților de autoîntreținere. Handicap accentuat: bolnavul prezintă o afectare calitativă și cantitativă accentuată a interacțiunii sociale, o afectare calitativă și cantitativă a a limbajului expresiv și receptiv și o afectare calitativă și cantitativă a abilităților de autoîntreținere.

Bolnavul poate interacționa social doar sub supraveghere și necesită ajutorul unei perosane adulte pentru desfășurarea abilităților de autoîntreținere. Handicap grav: Bolnavul prezintă o afectare calitativă și cantitativă severă a interacțiunilor sociale, cu absența dezvoltării limbajului expresiv și receptiv și absența abilităților de autoîntreținere, autoconducere și autodeterminare.

Interacțiunea bolnavului în familie este limitată, iar pentru a interacționa cu mediu social exterior, bolnavul are nevoie de o persoană adultă specializată. Încadrarea persoanelor cu deteriorare a funcțiilor intelectuale în gradele de handicap: Handicap ușor: scor MMSE cuprins între 21 și 25, iar scor GAFS cuprins între 61 și Bolnavul prezintă ușoară deteriorare cognitivă, însoțită de uitarea evenimentelor recente și ezitarea răspunsului la întrebările adresate de o altă persoană.

Bolnavul prezintă tulburări psihice și de memorie de intensitate medie, prezintă o deteriorare socială moderată, desfășoară cu dificultate activitatea profesională, se orientează cu dificultate în timp și spațiu, iar informațiile sunt slab fixate.

Bolnavul prezintă o deteriorare severă în funcționarea familială, socială și profesională, uită conversațiile recente și evenimentele aflate în curs de desfășurare în viața sa, prezintă modificări marcate de personalitate, de comportament și afective, sunt prezente halucinațiile, deliruldepresia și anxietate.

Bolnavul își uită efectiv numele și datele persoanle, uită numele persoanelor apropiate, prezintă o deteriorare a judecații, prezintă incapacitate de memorare, prezintă o deteriorare a controlului pulsional și o incapacitate deficiență vizuală cu boală renală autoservire și de autodeterminare. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: demențe atrofico-degenerative, demențe organice, boala Alzheimerdemența corticală postinfarcte cerebrale multiple, encefalopatia aterosclerotică subcorticală sau boala Binswanger, boala Creutzfeldt -Jacob, boala Pickboala Huntingtonmaladia HIV, boala Parkinsontumorile cerebralehidrocefaliatraumatismele cerebrale.

Încadrarea în gradele de handicap a persoanelor cu tulburări de personalitate: Handicap ușor: Bolnavul prezintă una sau două decompensări pe an, cu durată redusă, de intensitate nevrotică, cu remisiuni spontane sau sub tratament. Handicap mediu: Bolnavul prezintă două sau trei decompensări pe an, cu durată mai lungă, de intensitate nevrotică, cu exacerbări în urma consumării de substanțe toxice, compensate parțial prin tratament medicamentos.

Handicap accentuat: bolnnavul prezintă mai mult de trei decompensări pe an, de intensitate psihotică, cu prezența elementelor deteriorative, asociate consumului de substanțe toxice.

Eficiența tratamentului medicamentos în acest context este slabă. Bolnavul prezintă dificultate majoră de relaționare familială și socio-profesională și un grad de conflictualitate marcat. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: tulburarea de personalitate paranoidă, tulburarea de personalitate antisocială, tulburarea deficiență vizuală cu boală renală personalitate schizoidă, tulburarea de personalitate instabil-emoțională impulsivă sau de tip borderline.

Încadrarea persoanelor cu psihoze majore în gradele de handicap: Handicap ușor: scor GAFS cuprins între 61 și 80, forme reziduale de boală.

Handicap mediu: scor GAFS cuprins între 51 și 60, boală aflată în stadiul de remisiune, cu dispariția halucinațiilor. Handicap accentuat: scor GAFS cuprins între 31 și 50, forme catatonice, paranoide de boală, dezorganizate, nediferențiate, lipsite de control terapeutic. Handicap grav: scor GAFS cuprins între 21 și 30 deficiență vizuală cu boală renală asistent, respectiv 1 și 20 cu asistent; forme de boală cu evoluție severă a personalității și a comportamentului, cu potențial antisocial marcat.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: schizofrenietulburarea schizoafectivă de tip bipolar sau depresiv, depresia majoră cronică, tulburarea afectivă bipolară, psihoze grefate pe o întârziere mentală, psihoze asociate unor tulburări de personalitate, psihoze majore la persoane fără venituri.

Percepție normală a luminii. Percepție a luminii modificată, retină funcțională. Absența percepției luminoase, retină nefuncțională.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: afecțiuni cronice oculare, primare sau secndare inflamatorii, degenerative, heterodegenerative, tumorale, traumatice, vascularevicii de refracție precum miopie forte, hipermetropie medie sau fortevicii de acomodare, nistagmusulochiul unic se încadrează în grad de handicap accentuat timp de 12 luni, iar mai apoi într-un alt grad de handicap, în funcție de deficiența vizuală existentă.

Încadrarea în gradele de handicap a persoanelor care prezintă afectarea funcțiilor auditive: Handicap mediu: pierderea bilaterală a capacității auditive între 41 și 70 dB, protezabilă. Handicap accentuat: Ocupație pentru vedere capacității auditive peste 70 dB, protezare cu dificultate. Acești bolnavi prezintă tulburări de limbaj și psihice.

Handicap grav: Surditate congenitală sau dobândită în copilărie, înainte de vorbire, pierderea peste 90 dB surdocecitate, surdități profunde și cofoze.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: afecțiuni auditive cronice inflamatorii, traumatic, infecțioase, vasculare, toxice, heterodegenerative, tumorale congenitale sau dobândite, de tip transmisie, neurosenzorială, mixtă, protezabilă sau neprotezabilă.

Deviații nete sau nistagmus spontan prezent.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu afecțiuni vestibulare cronice sau anumite afecțiuni neurologice, congenitale sau dobândite, în funcție de severitatea acestora. Handicap mediu: Diplegie recurențială, cu păstrarea vocii dar cu prezența tulburărilor respiratorii. Handicap grav: Diplegie permanentă, secundară unor procese maligne sau datorată zdrobirii laringelui în cazul diferitelor traumatisme ; ablația laringeli prin efectuarea unei traheostomii permanente, lipsită de tulburări vorbire, de nutriție sau de ventilație.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: stenoze laringiene post traumatice, pareze sau paralizii de corzi vocale sau de societate din diferite puncte de vedere recurențiali, tumori laringiene benigne sau maligne, procese laringiene inflamatorii cronice, trenante sau repetitive.

Handicap mediu: Bolnav diagnosticat cu insuficiență cardiacă de tip NYHA II, asimptomatic în repaus, dar cu apariția manifestărilor clinice specifice în timpul desfășurării efortului fizic prelungit; tulburări de ritm și de conducere repetitive, care necesită tratament medicamentos permanent, însoțite de limitarea toleranței la efort și apariția tulburărilor funcționale la eforturi moderate sau mari.

deficiență vizuală cu boală renală Ecografia Friedman în Oftalmologie

Handicap accentuat: Bolnav diagnosticat cu insuficiență cardiacă de tip NYHA III, cu simptomatologie specifică prezentă, care limitează activitățile cotidiene zilnice, corectabilă sub tratament medicamentos. Cardiostimulare eficientă cu apariția tulburărilor funcționale la efectuarea eforturilor mici sau chiar și la repaus. Tulburări de ritm necontrolabile prin tratament medicamentos, însoțite de tulburări hemodinamice manifestate din punct de vedere clinic și agravate la deficiență vizuală cu boală renală fizic.

Tulburări de ritm și de conducere severe, fără răspuns la tratamentul medicamentos.

Deficiență vizuală cu boală renală. Screening metabolic neonatal extins | Synevo Moldova

Cardiostimulare ineficientă. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: cardiomiopatii primare, primitive sau idiopatice cardiomiopatia hipertrofică sau obstructivă, cardiomiopatia dilatativă sau congestivă, cardiomiopatia restrictivă sau obliterantăangiopatii congenitale cianogene sau necianogene, operate sau neoperate, însoțite de insuficiență cardiacă clinic manifestă transpoziții de vase mari, tetralogia Fallotatrezia de valvă tricuspidă, defectul septal atrialdefectul septal ventricularstenoza de aortă, coarctația de aortăstenoza de arteră pulmonară asociată defectului septal ventricularvalvulopatii de etiologie variată, complicate sau decompensate, operate sau neoperate, contractate precoce, tulburări de ritm și de conducere cardiacă, persistente și severe, contractate precoce în rândul bolnavilor purtători de pacemakercomplicații post-transplant cardiac.

Handicap mediu: Bolnav diagnosticat cu arteriopatie obliterantă stadiul III, cu prezența claudicației intermitente în repaus, Arteriopatie obliterantă stadiul IV, însoțită de amputație unilaterală de gambă, protezată funcțional.

Boala Raynaud caracterizată prin crize vaso-spastice frecvente, dureri, parestezii și cianoza degentelor de la nivelul mâinii. Limfedem primar sau secundar, însoțit de deformarea unilaterală a membrului afectat. Handicap accentuat: Arteriopatie obliterantă stadiul IV însoțită de amputație de coapsă sau de amputație unilaterală sau bilaterală de membru pelvin. Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu amputație unilaterală de gambă neprotezată, însoțită de tulburări cutanate prezente la nivelul membrului contralateral.

Limfedem primar sau secundar, cu deformarea globală a membrului afectat, însoțit de tulburări severe de manipulație, statică, mers și gestualitate. Angioneuropatii primare avansate precum boala Raynaud.

CRITERII 17/11/ - Portal Legislativ, Deficiență vizuală cu boală renală

Handicap grav: Arteriopatie obliterantă stadiul IV însoțită de ampuația ambelor coapse, amputația unlaterală a membrului deficiență vizuală cu boală renală, etc. Limfedem primar sau secundar stadiul 3 OMS, cu deformarea globală bilaterală a membrelor, obezitate morbidă, tulburări neurologice de mers, de statică, transferuri posturale. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: arteriopatii obliterante, trombangiopatii obliterante precum boala Buergerangioneuropatii primare boala Raynaudlimfedem primar și secundar stadiile II și III OMS, elefantiazis primar sau secundar.

Handicap mediu: Infecție HIV simptomatică, cu manifestări clinice datorate infecției sau scăderii imunității celulare precum angiomatoză, Herpes-Zoster, candidoză orofaringiană, candidoză vulvo-vaginală, boală inflamatorie pelvină, trombocitopenie idiopatică ; deficiență vizuală cu boală renală A2 și B1.

Handicap accentuat: Deficiență globală accentuată, cu manifestări clinice datorate deprimării sistemului imunitar precum febră prelungită și repetată, candidoză, Herpes-Zoster recidivant, inflamații sau abcese pelvine, neuropatii perifericepneumonii recurente ; categoria A2, B1 și B2, confirmare de către laborator a infecției cu virusul HIV. Handicap grav: Deficiență globală extrem de severă, cu manifestări clinice variate și evoluție progresivă precum septicemii recurente cu salmonella netifoidică, leucoencefalopatie multifocală, sindromul de emaciere HIV, toxoplasmoză cerebrală, febră continuă, diaree cronică ; categoria B3, C1, C2 și C3 la adultconfirmarea de către laborator a infecției cu HIV și a diagnosticului de SIDA.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați deficiență vizuală cu boală renală sindrom imunodeficitar cronic dobândit infecție HIV-SIDAîn funcție de severitatea acestora. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: afecțiuni respiratorii cronice astm bronșic, anomalii congenitale ale tractului respirator, agenezie pulmonară parțială, pneumopatii fibrozante interstițiale difuze, bronhopneumopatie cronică obstructivă, tuberculoză pulmonară activă, bronșiectazii supurații bronhopulmonare, tuberculoză pulmonară operată, sindromul post tuberculos, cancerul bronho-pulmonartransplantul pulmonar.

Aici pot fi încadrate stenozele esofagiene simptomatice, confirmate radiologic, fără răspuns complet la tratamentul medicamentos și care necesită tratament chirurgical. Aici pot fi cuprinse stenozele esofagiene strânse cu gastrostomă, tumorile maligne gastrice cu gastrostomă pentru alimentație, tumorile maligne de colon, de sigmoid sau de rect, afecțiuni ale altor segmente intestinale însoțite de colostomă, cancerul de pancreas supus rezecțiilor parțiale sau totale, aflat sub tratament de substituție.

Aici pot fi încadrate tumorile maligne operate, cu recidive locoregionale sau aflate în stadiul de metastazare și tumorile maligne inoperabile.

Gradele de handicap și ce boli se încadrează în ele

În aceste grade de deficiență vizuală cu boală renală pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: anumite tumori maligne ale tubului digestiv, operabile sau inoperabile, precum tumori maligne localizate la nivelul orofaringelui, a efofagului, a stomacului sau la nivelul altor segmente intestinale, inoperabile sau aflate în stadiul de malignizare, gastrectomie largă efectuată în cazului unui adenocarcinom gastric cu gastrostomă, tumori maligne pancreatice cu pancreatectomie parțială sau totală, rezecția unor segmente instestinale afectate de o tumoră malignă cu colostomă, anus contra lateralis, anus iliac sau sigma anus, stenoze esofagiene strânse de etiologie variată, care necesită dilatații, protezare, esofagoplastii, gastrostomă pentru alimentație.

Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor care prezintă afectare a funcțiilor hepatice: Handicap ușor: Boli hepatice stabilizate sau persistente, însoțite de hepatomegalie și splenomegalie moderată, cu valori ale testelor hepatice cuprinse în limite normale sau slab pozitive, fără semne clinice specifice insuficienței hepatice.

Handicap mediu: Boli hepatice moderat active sau ciroze hepatice compensate, cu valori ale testelor hepatice moderat alterate, antigen HBs sau anticorpi HVC pozitivi, fără semne clinice de hipertensiune portală. Handicap accentuat: Hepatite cronice active, cu simptomatologie caracteristică hepatomegalie, cu sau fără splenomegalie, fenomene de hipersplenismteste hepatice alterate și modificări imagistice specifice, antigen HBs sau anticorpi VHC pozitivi, ciroze decompensate, varice esofagienemanifestări clinice specifice hipertensiunii portale circulație colaterală prezentă, ascită.

Handicap grav: Ciroze hepatice decompensate, hipertensiune portală irreductibilă, semne clinice specifice encefalopatiei hepatice, hemoragii digestive repetate, epsoade de insuficiență hepatică acută sau insuficiență hepato-renală, cancere primitive hepatice sau adenocarcinom hepatic cu evoluție progresivă și scădere ponderală permanentă, pierderea capacității de autoservire și autoîngrijire.

deficiență vizuală cu boală renală gimnastica ochilor de tratament cu miopie

În primul an, transplantul hepatic poate fi încadrat în acest grad de handicap; ulterior, bolnavul este reevaluat și integrat într-un alt grad de handicap. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: hepatite cronice contractate în copilărie, în adolescență sau în tinerețeciroze hepatice, cancer hepatic primar sau secundar, transplant hepatic total sau parțial.

Gradele de handicap și ce boli se încadrează în ele

Handicap mediu: Forme de boală care pot fi echilibrate glicemic, hipotensiune ortostatică, tulburări de reglare simpatico-parasimpatic, prezența complicațiilor microangiopatice, administrare zilnică de insulină în trei prize. Handicap accentuat: Forme de boală dezechilibrate și isntabile din punct de vedere metabolic, posibile fenomene de decompensare metabolică. Handicap grav: Forme de boală cu complicații microangiopatice localizate la nivelul organelor țintă.

Handicap mediu: Tumoră hipofizară aflată în remisiune spontană sau postterapeutic, absența semnelor clinice oftalmologice și neurologice, echilibrarea tulburărilor existente prin intermediul hormonoterapiei de substituție.

ORDIN 01/10/ - Portal Legislativ

Handicap accentuat: Tumoră hipofizară cu evoluție progresivă, supusă tratamentului antihormonal complex; tumoră hipofizară stabilizată, însoțită de tulburări homonale echilibrate prin tratament substitutiv; tumoră hipofizară oprită în evoluție, însoțită de sechele oftalmologice, neurologice sau endocrine; tumoră hipofizară malignă, confirmată prin examen histopatologic.

Handicap grav: Tumoră hipofizară însoțită de sechele oftalmologice severe precum cecitatetulburări metabolice severe cașexie hipofizară și tulburări neurologice severe; bolnavul în cauză necesită îngrijire permanentă. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu acromegalieîn funcție de severitatea acesteia.

Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor cu hipofuncție hipofizară: Handicap ușor: Înălțime cuprinsă între 1, 49 și 1, 40 m, tulburări ușoare de locomoție și de gestualitate, insuficiență hipofizară lipsită de complicații. Handicap mediu: Înălțime cuprinsă între 1, 39 și 1, 30 m, tulburări moderate de locomoție și de gestualitate, insuficiență hipofizară complicată, compensată prin hormonoterapie de substituție.

Handicap accentuat: Înălțime aflată sub 1, deficiență vizuală cu boală renală m, tulburări accentuate de locomoție și de gestualitate, scăderea performanței la efort fizic, infantilism sexual, hipotensiune arterială, mixedem secundar, insuficiență hipofizară complicată complicații metabolice, neuro-psihice și cardiovasculareînsoțită de tulburări metabolice și endocrine, scădere ponderală progresivă.

Handicap grav: insuficiență hipofizară severă, însoțită de complicații cardiovasculare, emdocrine, metabolice și neuro-psihice, pierderea capacității de autoîngrijire și autoservire. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: nanism hipofizar, condrodisplazie, sindrom Sheehan.

deficiență vizuală cu boală renală viziunea tatiana

Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu insuficiență tiroidiană: Handicap ușor: Hipotiroidism asimptomatic, identificat prin determinări hormonale TSH crescutcu răspuns la hormonoterapia de substituție administrată în doze minime.

Handicap mediu: Hipotiroidism simptomatic, însoțit de complicații cardiovasculare și metabolice, care pot fi corectate prin intermediul hormonoterapiei de substituție. Handicap accentuat: Hipotiroidism însoțit de complicații persistente cardiovasculare, metabolice, leziuni nervoase degenerative, leziuni osteo-articulare degenerativeîn ciuda hormonoterapiei administrate. Handicap grav: Hipotiroidism deficiență vizuală cu boală renală, însoțit de afectare de organ, cu complicații cardiovasculare și neurologice severe precum insuficiență cardiacă ireductibilă, encefalopatiepoliserozite.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: hipotiroidism, mixedem primar cu afectare de organ, mixedem congenital disgenezie tiroidiană.

Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu hiperfuncție paratiroidiană: Handicap ușor: hipercalcemie serică asimptomatică.

Handicap mediu: Hiperparatiroidism operat, însoțit de sechele osoase, renale și tulburări de locomoție. Handicap accentuat: Hiperparatiroidism osteodistrofic operat, însoțit de tulburări locomotorii severe datorate deformărilor osoase existente și boală cronică de rinichi.

Handicap grav: Hiperparatiroidism însoțit de fracturi multiple și deformăti osoase, cu tulburări grave de locomoție. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu hiperparatiroidism primar boala Recklinghausenîn funcție de severitatea acestuia. Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu hipofuncție paratiroidiană: Handicap ușor: Spasmofilie tetanie latentă simptomatică, aflată sub tratament specific.

Handicap mediu: Crize frecvente de tetanie cronică simptomatică, aflată sub tratament corespunzător. Handicap accentuat: Crize acute frecvent de tetatnie cronică, fără răspuns la tratamentul specific administrat.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu hipoparatiroidism primar tetanieîn funcție de severitatea acestuia. Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu insuficiență corticosuprarenală cronică primară boala Addison : Handicap mediu: Formă compensată de boală aflată sub tratament hormonal substitutiv.

Handicap accentuat: Insuficiență corticosuprarenaliană cronică decompensată recidivantă; insuficiență corticosuprarenaliană operată unilateral sau bilateral, aflată sub hormonoterapie continuă de substituție. Handicap grav: Insuficiență cortiosuprarenaliană cronică decompensată, fără răspuns la tratament specific; bolnavul este incapabil de autoîngrijire și de autoservire. Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu insuficiență gonadică: Handicap ușor: Boală asimptomatică, compensată prin hormonoterapie netbook pentru viziune substituție, Handicap mediu: Boală clinic manifestă, însoțită de tulburări de dezvoltare musculară, osteoporoză, tulburări neuropsihice moderate și scăderea capacității de realizare a efortului fizic.

Handicap accentuat: Boală clinic manifestă însoțită de hipotrofie staturală sub cmtulburări neuropsihice accentuate, malformații cardiovasculare și scăderea capacității de realizare a efortului fizic. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu insuficiență gonadică primară și insuficiență gonadică prin disgenezii gonadale sindrom Turnerîn funcție de severitatea acestora.

Screening metabolic neonatal extins Synevo Moldova Copiii cu aceste deficiențe se pot încadra în gradul mediu de handicap, dar corelat și cu evaluarea psihosocială.

Încadrarea în gradele de handicap a persoanelor diagnosticate cu cancer tiroidian : Handicap accentuat: Cancer tiroidian aflat sub tratament complex chirurgical și radioizotopic ; cancer tiroidian operat, aflat sub tratament continuu, însoțit de recidive locale sau complicații dezechilibrate. Handicap grav: Cancer tiroidian inoperabil; Cancer tiroidian tratat chirurgical și radioizotopic, aflat deficiență vizuală cu boală renală stadiul de metastazare.

În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: cancer tiroidian operat, cu sechele metabolice sau pulmonare, afflate sub tratament continuu; cancer tiroidian inoperabil, aflat în stadiul de diseminare. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu diferite afecțiuni cronice renale, congenitale sau dobândite malformații renale, tumori renale benigne sau maligne, hipertensiune arterială renovasculară, boli renale inflamatorii, boli renale sau pielonefrită pe rinichi unic congenital sau chirrugicalîn funcție de severitatea acestora.

Handicap cum diferă miopia de miopie Boală aflată în stadiul de remisiune sub 4 sau 5 ani.

Handicap accentuat: Boală aflată în stadiul evolutiv, însoțită de complicații, fără răspuns la tratamentul specific administrat; leucemie aflată în stadiul de recădere după 3 sau 4 ani. Handicap grav: Boală aflată în stadii avansate de evoluție, cu complicații ireversibile severe, însoțită de imobilizarea bolnavului la pat şi pierderea capacității de autoservire şi autoîngrijire.

Deficiență vizuală cu boală renală cadrul acestor grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora: leucemii acute, leucemia limfoidă cronică, leucemia granulocitară cronică, trombocitemia hemoragică, policitemia vera boala Vaquezanemiile aplastice şi alte tipuri de anemii, sindromul mielo-displazic.

Încadrarea în gradele de handicap a bolnavilor diagnosticați cu diferite afecțiuni ale sistemului limfoid: Handicap uşor: Forme de boală aflate în remisiune completă. Handicap mediu: Forme de boală aflate în faza de remisiune incompletă. Handicap accentuat: Boală evolutivă aflată în stadiul de acutizare; apariția complicațiilor viscerale. Handicap grav: Boală aflată în stadiul de diseminare; bolnav cașectic, incapabil de autoservire și autoîngrijire. În aceste grade de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: boala Hodgkinlimfoamele nonHodgkinmacroglobulinemia Waldenstrom și mielomul multiplu.

Afectarea capacității funcționale a sistemului osteo-articular, cu limitarea mersului și a gestualității. Handicap accentuat: Anchiloză sau redoare bilaterală de umăr și de cot, însoțită sau nu de tulburări neurologice, redoare bilaterală de genunchi sau de șold, redoare de genunchi asociată anchilozei de șold, coxartroză deficiență vizuală cu boală renală neoperată, coxartroză operată complicată prin decimentarea protezei. Handicap grav: Afectarea bilaterală severă și neoperabilă a articulațiilor mari șold, genunchiînsoțite de complicații postoperatorii, care limitează mobilitatea articulară, cu risc crescut de imobilizare totală a bolnavului, acesta nefiind capabil de autoîngrijire și miopie la bătrânețe hipermetropie. În aceste deficiență vizuală cu boală renală de handicap pot fi încadrați bolnavii diagnosticați cu următoarele tipuri de afecțiuni, în funcție de severitatea acestora, astfel: deformări rahitice cu tulburări de postură, afecțiuni constituționale ale oaselor precum acondrodisplaziamalformații osoase precum amielia, sindactiliaetc.

subiecte