Gândirea și vederea

GANDIREA din punct de vedere functional, psihogenetic si structural

gândirea și vederea

Gândirea are două laturi: una informațională, care dezvăluie conținutul gândirii idei despre obiecte, fenomene etc. Gândirea omului nu este uniformă, ci depinde de educația primită în familie, în școală sau ca urmare a eforturilor proprii.

gândirea și vederea

Totodată, gândirea are diferite modalități de realizare analitică, sintetică, pozitivă, negativă gândirea și vederea. Ce este gândirea critică?

gândirea și vederea

Dimpotrivă, a gândi critic înseamnă a pune întrebări, a căuta răspunsuri, a găsi alternative, a adopta o poziție pe baza unei justificări argumentate și a analiza logic raționamentele sau argumentele celorlalți, a evalua continuu relevanța și adevărul informațiilor disponibile. Cu alte cuvinte, înseamnă a privi lucrurile și informațiile nu ca fiind de la sine înțelese, ci a le asuma conștient și justificat.

gândirea și vederea

Ce presupune gândirea critică? Astfel, gândirea critică este o gândire clară și liberă, cea care dezvoltată ne permite să dăm dovada că avem capacitatea de a: identifica, a înțelege și a realiza conexiuni logice gândirea și vederea idei și argumente proprii; detecta erori de raționament în argumente și prezentări; rezolva probleme cu grad ridicat de dificultate; identifica contextul și implicațiile unui argument sau ale unei gândirea și vederea identifica, a construi și a înțelege justificările din spatele unor opinii, argumente sau credințe; construi argumente și idei noi pe baza celor deja acumulate; distinge între fapte, opinii și judecăți de valoare etc.

Încurajarea gândirii creative - obiectiv de învățare a personalului și voluntarilor din biblioteci Cum ne dezvoltăm gândirea critică?

gândirea și vederea

Reflecția analiza ulterioară Ce am aflat? Realizați o dezbatere de opinii prin care să vă poziționați pro sau contra practicării și dezvoltării gândirii critice.

subiecte