Pentru ce viziune este responsabilă. Andrei Marga

Educația responsabilă. O viziune | Răsunetul

pentru ce viziune este responsabilă

Încercare de construcție filosoficãPhilosophy in a Changing EuropeRațiune şi voințã de rațiune Teoria societății corespunzãtoare acestei filosofii este reprezentatăde volume precum Criza şi după criză.

Schimbarea lumiiAscensiunea globală a ChineiMetanarativii actuali. Modernizare, dezvoltare, globalizareSocietatea nesigurăIdentitate şi modernitate Filosofia şi politica educației au fost acoperite, de asemenea, de volume ca University Reform TodayBildung und ModernisierungChallenges, Values and Vision.

pentru ce viziune este responsabilă

The University of the 21st CenturyUniversitatea veritabilă Programele reformatoare pe care Andrei Marga le-a angajat în funcțiile publice pe care le-a îndeplinit şi inițiativele sale sunt cuprinse în volumele Anii reformei. Discursuri rectoraleDupă cincisprezece ani. Fifteen years after şiSincronizarea culturii române.

pentru ce viziune este responsabilă

Un proiectAnii înnoirii. Reforma universității clujeneReforma modernă a educației I s-au acordat ordine de stat în Germania Das Grosse Bundeverdienstter national Herder şi i s-au acordat alte premii şi distincții internaționale în Austria, Germania, Israel.

pentru ce viziune este responsabilă

Read more.

subiecte